Lồng Bàn Tre

Thích hợp dùng để bày đồ ăn, di chuyển khi phục vụ đồ ăn, nhà hàng, hoạt động ăn uống ngoài trời.

Description

Lồng Bàn Tre

Bamboo Food Covering Basket

Never be afraid of flying things when you moving foods

Use in restaurant, outdoor activity, food display.

Material: Bamboo, net.

 

Thích hợp dùng để bày đồ ăn, di chuyển khi phục vụ đồ ăn, nhà hàng, hoạt động ăn uống ngoài trời.

 

350x400mm

300x300mm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lồng Bàn Tre”