Khay Đựng Ấm Chén

650,000.00

Description

Bamboo Tray for Tea Cup and Pot

KT/Size: 500 x 240 x 65mm

Màu sắc / Color of cover: Tím hoặc Tự nhiên Purple or Natural.


khay-tra-trevua

khay-tre-trevua

khay-tra-tre-vua-1

khay-tra-tre-vua-2

khay-tra-tre-vua-3

khay-tra-tre-vua-4

khay-tra-tre-vua-5

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Khay Đựng Ấm Chén”