Hộp Trà Củ Tre

350,000.00

Description

Hộp Trà Củ Tre

Bamboo Tea Box

Chất liệu: Củ Tre, phần chìm trong đất.

Material: Bamboo Bulb, the bamboo which is underground.
Cao: 8-10cm

Height: 8-10cm
Trọng lượng: 100g.

Weight: 100gram.
hop-tra-tre-vua-4

hop-tra-tre-vua-1

hop-tra-tre-vua-2

Save

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hộp Trà Củ Tre”